Textes en diverses langues germaniques

DE/NL

Une nouvelle de Robert Walser en allemand et en néerlandais : http://www.robertwalser.nl/der-kuss-ii-de-kus-ii/

Afrikaans

Die skrif is aan die muur vir outonomie en akademiese vryheid aan Suid-Afrikaanse universiteite indien ’n wysigingswet oor hoër onderwys in sy huidige vorm die lig sien.

Die konsepwetsontwerp is uit die bloute op die parlementêre agenda geplaas terwyl parlementslede onder die indruk was dat dit eers volgende jaar ter tafel gelê sou word.

Die wetsontwerp sal buiten­gewone diskresionêre magte aan dr. Blade Nzimande, minister van hoër onderwys, verleen om na willekeur by universiteite in te gryp.

In die konsepdokument word onder meer voorgestel dat die minister van hoër onderwys:

by magte moet wees om transformasiedoelwitte te bepaal en toepaslike meganismes daar te stel om toe te sien dat hierdie doelwitte nagekom word;

toegelaat moet word om prosesse, werkwyses en mandate van universiteite, universiteitskolleges en ander hoëronderwysinstellings te kan verander;

teen instellings kan optree wat enige persoon onbillik behandel het of teen so ’n persoon gediskrimineer het;

geld wat aan ’n universiteit toegeken is, mag weerhou of onttrek in bepaalde omstandighede;

’n onafhanklike assessor mag aanstel wat die universiteit of instelling onder administrasie kan plaas sonder insae van die instelling se raad.

Source : http://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/Universiteite-Staat-wil-dit-100-beheer-Nzimande-kan-ingryp-as-transformasie-sukkel-20151107 (07 November 2015)

Danois

Professor, dr.phil. Jørgen Schmitt Jensen, Højbjerg, er død, 72 år. Jørgen Schmitt Jensen blev i 1956 cand.mag. i fransk og latin fra Københavns Universitet og tog to år senere tillægs-eksamen i russisk. I en årrække underviste han på gymnasier, og i slutningen af 1950'erne var han undervisningsassistent ved Københavns Universitet. Derefter tog han til Aarhus Universitet, hvor han fra 1965 til sin pensionering i 1998 var professor i romansk sprog og litteratur. Jørgen Schmitt Jensen, der i 1970 blev dr.phil. på en disputats om italiensk grammatik, har desuden forfattet og været medforfatter af en række grammatikker i forskellige romanske sprog, deriblandt den første portugisiske grammatik på dansk, og så var han hovedredaktør af Munksgaards Ordbøger og Grammatikker fra 1995. Han var gennem årene på en række studieophold i Sydeuropa, og han holdt gæsteforelæsninger i en række lande, ligesom han var medlem af flere internationale selskaber. Jørgen Schmitt Jensen var i årtier særdeles aktiv i den sprogvidenskabelige udveksling mellem danske og latinamerikanske universiteter, og ved sin død var han bl.a. formand for Selskabet Danmark-Latinamerika.

Source : http://www.kristeligt-dagblad.dk/mennesker/ddsfald-31 (8. januar 2004)