Amb Irene Zurrón Servera

TD Approfondissement linguistique Intercompréhension

Vendredi créneau 2 (10h-11.45h)

F116, Campus Porte des Alpes

☞ irene.zurronservera@univ-lyon2.fr


Una Europa di poliglotti non è una Europa di persone che parlano correntemente molte lingue, ma nel migliore dei casi, di persone che possono incontrarsi parlando ciascuno la propria lingua.

Umberto Eco, La Ricerca della lingua perfetta, 1993

Divendres 27 de gener

TD1
Intervenant : Irene Zurrón

Presentem el programa del curs

Le travail se fera à partir de textes appartenant à des domaines non spécialisés, principalement issus de la presse mais pas seulement. Les capacités de lecture seront développées principalement en 4 langues (espagnol, portugais, catalan, et italien), en exploitant la conscience de leurs ressemblances qui est présente chez tous les locuteurs du français. On recourra à d'autres langues romanes (roumain, occitan, arpitan, corse…) pour le développement de stratégies de compréhension.

Reflexionem sobre què és la intercomprensió.

Mirem i comentem el vídeo “Vozes da initercompreensão”: https://www.youtube.com/watch?v=2PxQYM__-xU&t=328s

Coneixem EuRom5: http://www.eurom5.com/bienvenue

El nostre perfil lingüístic

Diaspositives du premier cours : diapositives_semaine_1.pdf


Divendres 3 de febrer

TD2
Intervenant : Irene Zurrón

Llegim el text: p_a_s_t_i_z_z_u.pdf

Quines estratègies utilitzem per comprendre'l? https://annuel.framapad.org/p/estrat%C3%A8gies

Algunes estratègies: http://deste.umons.ac.be/_galanet_temp/ressource/index.php

Taula de correspondències que podem anar completant durant el curs: taula_de_correspondencies.pdf

Diapositives du deuxième cours : diapositives_semaine_2.pdf


Divendres 10 de febrer

TD3
Intervenant : Sandra Garbarino

Le roumain : est-il vraiment une langue difficile? Texte en roumain

Stratégies de compréhension :

 • Reprise des stratégies affichées ici : https://annuel.framapad.org/p/estrat%C3%A8gies
  • Utilitzar els dibuixos per comprendre el context
  • Idea global del texto
  • Leer el texto a voz alta
  • Buscar las palabras que se asimilan
  • Buscar palabras similares a otros idiomas
  • Identificar els verbs i els noms per comprendre l'estructura de la frase
 • Stratégie du “mot vide”

Ajoutons une colonne au tableau des correspondances (cf TD2) : la langue roumaine

A lire : http://www.academia.edu/426995/Le_roumain_est-il_vraiment_une_langue_voisine

Divendres 17 de febrer

TD4
Intervenant : Irene Zurrón

Llegim el text: absent_la_mort.docx

 • Quina llengua és? Com la podem reconèixer? Algunes particularitats del CATALÀ:

http://deste.umons.ac.be/_galanet_temp/ressource/fichiers/R1405/corresp%20cons%20CAT.htm http://deste.umons.ac.be/_galanet_temp/ressource/fichiers/R1499/corresp%20voy%201%20CAT.htm

 • Què comprenem del text?
 • Hi ha lèxic internacional al text? (president / fiscal / tribunal…)
 • Els mateixos mots sota formes diverses (sang / mà / escoltar / sol / mort / mar)
 • Les grafies i les pronúncies (senyor / señor / senhor / senhor / seigneur / signore)

Diapositives du quatrième cours: diapositives_semaine4.pdf

Divendres 24 de febrer

VACANCES


Divendres 3 de març

TD5
Intervenant : Mariana Frontini

Clase balance de la 1ra mitad del semestre.

1) “Hemos visto muchas lenguas pero no las hemos aprendido” “Hemos visto estrategias”
⇒ Breve discusión sobre “entender/comprender”, “saber”, “aprender”.
:!: Queda por determinar qué necesitamos para sentir que estamos aprendiendo.

2) Recordamos la existencia del documento de presentación del curso, que se encuentra en el portal de Minerva, y que se puede leer acá ☛icminerve-syllabus.pdf

Nos detenemos en las palabras lenguaje, lengua, dialecto, variación, derivado, casi-lengua.
- “En Italia hay una lengua, el italiano, y muchos dialectos como por ejemplo el napolitano o el siciliano.” “Todos los italianos entienden todos los dialectos” Hummm… más o menos “Yo soy del norte y entiendo los dialectos del norte, pero los del sur, no.”
- “El castellano es una sola lengua y después hay muchas maneras diferentes de hablarlo, que no son dialectos.” “Depende de con quién hablemos, si vemos que la persona es de otro lugar le hablamos más formal.”
- “La lengua tiene que ver con una identidad y con un lugar.” Oups… varios de nosotros hablamos lenguas que no son del lugar de donde somos nosotros…
- “¿Por qué algunos dicen español y otros castellano?” “¿El valenciano es catalán o viceversa, o son dos cosas totalmente diferentes?” Idem con el gallego y el portugués ¿por qué tanta preocupación por el nombre?
- “¿A quién le importa si se trata de lenguas, dialectos o como se llame?”

⇒ Podemos encontrar algunos elementos de respuesta observando los sitios web de la RAE y de la ASALE, leyendo los dos primeros capítulos del libro de Escudé y Janin citado en la bibliografía del curso; podemos incluso también mirar el documento sobre vitalidad de las lenguas de la UNESCO. Podemos, sobre todo, plantear nuestras ideas en clase y enriquecernos con las de los demás.

3) Taula de correspondències
Estamos a mitad de semestre y casi nadie ha avanzado significativamente. ¿Qué sucede? Tal vez una idea sea fijarse objetivos: en el documento hay muchas tablas ¿y si nos concentramos en una o dos solamente, las que más nos interesen?
Dicen Escudé y Janin (pp.77-78):
- Le fonctionnement de la famille de langues est fondé sur le couple « unité et variabilité ». Nous devons relever les ressemblances évidentes, et les différences systématiques.
- Plus nombreuses sont les langues en jeu et plus nous trouvons de passerelles, rendant le vocabulaire et la forme de la langue de moins en moins arbitraire, de plus en plus transparente.
:!: A suivre

4) La importancia de cuestionar todo y cada vez que lo deseemos. La importancia de aceptar que en la clase aprendemos todos, profesores incluidos.


Divendres 10 de març

TD6
Intervenant : Irene Zurrón

On commente le Chapitre 1 «Une révolution copernicienne en didactique des langues» du livre L’intercompréhension, clé du plurilinguisme (2010) P. Janin & P. Escudé.

 • Com afecta la mundialització a les llengües i al seu aprenentatge?
 • Quina és la diferència entre el multilingüisme i el plurilingüisme?
 • Què són els Estats-Nació?
 • És possible el monolingüisme?
 • Quina és la diferència entre llengua i llenguatge?
 • Comment échanger en milieu multilingue ? Quines opcions tenim?

Gruppi di lavoro: https://mensuel.framapad.org/p/RR2X8beQ4d

Diapositives du sixième cours: diapositives_semaine_6.pdf


Divendres 17 de març

TD7
Intervenant : Irene Zurrón Servera

Invité : Luísa Dutra

Cançao Sexta-feira do portugês Boss AC: http://amusicaportuguesa.blogs.sapo.pt/268763.html

Perguntas:

1. - Quantas vezes durante a semana, foi a Sophie jogar badmington?

2. - Em que dias?

3. - Na sexta-feira ela teve a noite livre. E na noite anterior, o que é que ela fez?

4. - Qual foi o dia da semana mais ocupado? E o mais livre?

5. - Qual foi a hora normal de almoço da Sophie durante esta semana?

6. - Acha que a Sophie se levanta muito cedo? Porquê?

7. - E no fim-de-semana ela estudou muito? não, sim

Respostas:

1. Foi jogar badmington duas vezes por semana.

2. Na segunda e na quarta.

3. Na noite anterior a Sophie foi ao cinema.

4. O dia mais ocupado foi a terça e o mais livre foi a quinta.

5. A hora de almoço habitual foi das 13:00 às 15:00.

Féria

A palavra feria significava para os romanos um dia festivo. Na liturgia, pelo contrário, «os dias da semana que se seguem ao domingo chamam-se dias feriais» (NG 16). Segundo o costume latino, a segunfa-feira recebe o nome de feria secunda, e assim os outros, até à feria sexta, que é a sexta-feira, porque o sábado tem o nome herdado dos judeus, e o domingo, o de «dia senhorial, dies dominicus», marcado pela ressurreição do Senhor.

espanhol português italiano romeno francês catalao
lunes segunda-feira lunedì luni lundi dilluns
martes terça-feira martedì marti mardi dimarts
miércoles quarta-feira mercoledì miercuri mercredi dimecres
jueves quinta-feira giovedì joi jeudi dijous
viernes sexta-feira venerdì vineri vendredi divendres
sábado sábado sabato sâmbata samedi dissabte
domingo domingo domenica duminica dimanche diumenge

Nas línguas indo-europeias a palavra latina dies / diei está presente nos dias da semana:

● lune+dì / lun+di / di+lluns/ lunes(x) / Mon+day / segunda-feira

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dias_da_semana

● giorno (IT) → jour (FR) → dia (PT/ES/CAT) → zi (RO) → day (EN)


Divendres 24 de març

TD8
Intervenant : Irene Zurrón

A) Exemple travail

1. “Sondagem. “Sim” à independência da Catalunha vence pela primeira vez” (Observador, 22/07/2016)

http://observador.pt/2016/07/22/sondagem-sim-a-independencia-da-catalunha-vence-pela-primeira-vez/

2. “El 'no' a la independencia de Cataluña repunta” (El Mundo, 29/12/2016)

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/12/29/5864eaf622601dfb658b45d8.html

3. «Cosa succede con l’indipendenza della Catalogna» (Il Post, 28/07/16)

http://www.ilpost.it/2016/07/28/indipendenza-catalogna/

B) L'espéranto

C) Le continuum langagier. Exemple. Une des premières phrases du Petit Prince dans 13 langues romanes : le_petit_prince.pdf

Diapositives du huitième cours: diapositives_semaine_8.pdf


Divendres 31 de març

TD9
Inhtervenant : Irene Zurrón

A) Arrival, un film sur l’intercompréhension? arrival.pdf

Tráiler A Chegada: https://www.youtube.com/watch?v=isWwUJf4KEA

Trailer Arrival: https://www.youtube.com/watch?v=FrAGmRFpWcg

1. Identifiez les langues.

2. Parcourez les textes en en cherchant le sens global. Donnez-le en une phrase par texte.

3. Quelle est la mission de la protagoniste du film?

4. Qui est Ted Chiang?

5. Qui a atterri sur la planète?

6. Où ont-ils atterri?

7. Qu’est-ce que Louise doit déchiffrer?

8. ¡Niveau expert! Quelle est la date limite pour le déchiffrer?

9. Quelles étaient les attentes de Paulo avant de voir le film?

10. Qu’est-ce que la langue des extraterrestres permet?

11. À qui est-ce que Paulo recommande le film ?

12. Comment la critique cinématographique a accueilli le film?

13. Quel est l’aspect qui n’a pas plu à Stephanie Zacharek ?


B) Se chanto, de poème médiéval à hymne de l'Occitanie : https://www.youtube.com/watch?v=qI_F69kckGc

Diapositives du neuvième cours :diapositives_semaine_9.pdf


Divendres 7 d'abril

TD10
Intervenant : Sandra Garbarino

  • lettura del testo in cinese –> cosa riconosco?
  • poi in russo –> oralizzazione (lettura da parte di uno studente)
   • psy…., America, Université, Pensilvanie, Alabama
  • poi in tedesco –> elevata opacità ma
   • Men…, étude, âge, …
  • infine in rumeno –> totalmente trasparente :-)
 • Facciamo il punto sulle strategie osservando una vignetta in Rumeno
 • Quali somiglianze notiamo tra il rumeno e l'italiano? e il francese? e lo spagnolo? e il portoghese? e il tedesco?
 • Quali altre “lingue ponte” intervengono nella lettura e comprensione del testo?
 • Essayons la compréhension d'un autre texte
 • Et finalement amusons-nous un peu… Faites une traduction des ingrédients de cette boisson!


Divendres 14 d'abril

TD11
Intevenant : Irene Zurrón

https://goo.gl/forms/hqfdUEoOmXwS4l4z1

Presentación oral.


Divendres 21 d'abril

VACANCES


Divendres 28 d'abril

TD12
Intervenant : Irene Zurrón

Contrôle des connaissances.